به همت واحد تورویج شهرستان زیرکوه به مناسبت #روز_جهانی_زن_روستایی همایش تسهیلگران و ارکان صندوق های خرد زنان روستایی با حضور خانم مهندس زرگری مشاور رئیس سازمان در امور زنان و خانم  مهندس میرزائی کارشناس مسئول زنان روستایی مدیریت هماهنگی ترویج استان در سالن مدیریت جهادکشاورزی زیرکوه برگزار گردید.

 در این مراسم اهم فعالیتهای زنان در سنوات گذشت برای مدعوین ارائه شد . 

ضمنا همزمان با برگزاری همایش نمایشگاه های جنبی از فعالیت های زنان روستایی و غذای سالم برپا گردید.