به گزارش روابط عمومی شهرستان کلاس کشاورزی حفاظتی با حضور مدرسین استانی برگزار گردید.

با توجه به اهمیت مقوله توسعه پایدار بخش کشاورزی ، ثبات و افزایش عملکرد محصولات زراعی در دراز مدت و همچنین لزوم مقابله با فرسایش بادی خاک و جلوگیری از گسترش کانون های گرد وغبار و اثرات مخرب زیست محیطی، کشاورزی حفاظتی به عنوان یکی از راهکارهای بسیار مفید در این خصوص مطرح می گردد، لذا با توجه به سطح زیر کشت بالای دهستان مختاران و وجود کانون های گرد وغبار در این منطقه ، این مدیریت اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی اصول کشاورزی حفاظتی برای کشاورزان محترم منطقه در روز پنج شنبه 30/10/98 ساعت 8:30 صبح در حسینیه مختاران و همچنین بازدید از مزارع کشت شده حفاظتی منتخب منطقه نمود . در این کارگاه پس از تلاوت کلام ا... و جناب آقای مشاورنیا رئیس تولیدات گیاهی شهرستانضمن خیر مقدم بر لزوم اجرای کشاورزی حفاظتی تاکید نمودند سپس آقای مهندس رنجی مسئول مکانیزاسیون استان نکات فنی کم خاک ورزی را بصورت پاور ارائه و به دنبال آن خانم اسدپور کارشناس زراعت استان سایر نکات زراعی را بیان نمودند . امید است با برگزاری این کارگاه آموزشی در پناه ایزد منان ، جهت پیشبرد اهداف سازمانی گامی موثر برداشته شده باشد.