به گزارش روابط عمومی  جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه  آقای اسحاقی نماینده منتخب شهرستان زیرکوه و قاینات با مدیر دیدار کردند.

در این دیدار مهندس درویشی ضمن خیر مقدم به آقای اسحاقی از حسن توجه ایشان به مجموعه جهاد کشاورزی تشکر کردند.

اهم صحبت های مدیر:

🔸 آرزوی توفیق خدمت موفق به مردم برای شما دارم.

🔸 از بزرگترین مشکلات شهرستان زیرکوه آب هست که با اجرای آبیاری های نوین در حال رفع این مشکل در بخش کشاورزی هستیم.

🔸 ۳۲ رشته از قنوات سطح شهرستان در حال احیا هست.

🔸 شهرستان زیرکوه بیشترین جذب اعتبار را در بحث سامانه های نوین آبیاری کم فشار در سطح استان داشته است.

🔸 احداث بارگاه های زرشک از مهمترین دغدغه های ما برای زرشک کاران بوده و در حاضر ۱۱ طرح در حال پیگیری و اقدام است.

🔸 ان شاالله در تلاشیم اولین شهرستان باشیم که بارگاه های زرشک را در سطح استان فعال کنیم.

🔸 اما خواسته ما اینست که ان شاالله در بحث اعتبارات ملی رایزنی های شود تا بتوانیم بهره وری آب را مخصوصا در قنواب به نتیجه مطلوب برسانیم.

🔸 در بحث اعتبارات نوین آبیاری هم ان شاالله بتوانید پس از ورود به مجلس رقم قابل توجهی را در سطح شهرستان اختصاص دهید.

اهم صبحت های آقای اسحاقی:

🔸 از ۴۷ مورد طرح های شما ارائه شده به استان ، ۱۱ طرح ارائه شده به تهران را مطالعه کردم.
🔸مردم زیرکوه محروم نیستند ولی بنظر من مسئولین مردم را از برکات موجود محروم نگه داشته اند.

🔸 از حوزه ملی که نگاه می کنید شهرستان قاین پیشانی دو شهرستان و از حوزه بین الملل زیرکوه پیشانی دو شهرستان هست.

🔸 از دغدغه های مقام معظم رهبری خام فروشی هست.
از شما به عنوان یک تیم پویا و جوان می خواهم کمکم کنید در دوره خدمت محصولات خام شهرستان را فرآوری کرده و عرضه کنیم.

🔸 صادرات ما اگر از افغانستان صورت گیرد با توجه به تحریم ها بهتر در سطح بین الملل انجام می شود.

🔸 از شما و سایر مدیران ادارات می خواهم زین پس در دیدار ها کاستی های خود را اعلام کنند نه داشته های خود را،
دعا کنید انقلابی بمانم و مثل سردار سلیمانی در صحنه باشم.

🔸 اگر قرار بود با وزیری ملاقاتی داشته باشم باید مدیران مربوطه همراه من باشند.
از شما و سایر مدیران خواهش دارم که من و شما دنبال اغنا مدیران خود نباشیم بلکه دنبال اغنا مردم باشیم.

🔸 ما هیچوقت دوباره برای احوال پرسی خدمت شما نخواهم رسید و با تمام وجود برای مردم در کنار شما خواهم بود چون قول دادم انقلابی بمانم.