سن گندم

 

💢 کشاورزان عزیز با توجه به ریزش #سن_گندم به مزارع با سرکشی مرتب از مزارع گندم و جو از عدم وجود این آفت مهم مطمئن شوید ، همان طور که می دانید خسارت این آفت باعث عدم خریداری گندم توسط سیلو می شود و امکان تهیه خمیر مناسب با گندم سن زده وجود ندارد.

🔸 لذا با دیدن این آفت حتما با شماره ۳۲۵۰۳۳۲۱ تماس حاصل فرمایید.

✅ روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه