به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان زیرکوه، صبح امروز یکشنبه (۱۴ اردیبهشت۹۹) رئیس سازمان به همراه فرماندار شهرستان زیرکوه و تنی چند از مدیران سازمان و شهرستان از محل کانون های ملخ در شهرستان زیرکوه بازدید کردند.

رئیس سازمان  گفت: سازمان جهاد کشاورزی، مدیریت های جهاد در شهرستان های مورد مهاجم ملخ ها، دستگاه های اجرایی، کشاورزان و بهره برداران کشاورزی، شرکت های سهامی زراعی، همه و همه دست به دست هم داده اند، تا با این آفت مبارزه کنند.

غلامرضا قوسی افزود: سازمان حفظ نباتات کشور از طریق کارشناسان مدیریت حفظ نباتات سازمان آمار را به صورت روزانه رصد و دریافت می‌کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه سازمان حفظ نباتات کشور تعامل بسیار خوب و ارزنده ای را باسازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی داشته است، افزود: در راستای مبارزه با آفت های مهاجم، سازمان حفظ نباتات کشور کارشناسانی را برای آموزش مقابله با این آفت به استان خراسان جنوبی اعزام کرده اند.

وی ادامه داد: کارشناسان سازمان حفظ نباتات کشور آموزش های بسیار خوبی را برای کشاورزان و بهره برداران در کانون‌های شناسایی شده شهرستان‌های نهبندان، سربیشه و درمیان ارائه نموده و این آموزش‌ها همچنان ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه با ارائه گزارش ابتدایی از عملکرد این مدیریت در محدوده شهرستان گفت: تاکنون ۳ کانون شناسایی شده که در دو کانون به مساحت ۲۲ هکتار مبارزه با ملخ های مهاجم انجام گرفته است.

محمد جواد درویشی افزود: یک کانون دیگر به مساحت ۱۰ هکتار شناسایی شده و این مدیریت و همکاران و سایر دستگاهها در حال تجهیز و آماده سازی برای مبارزه با این آفت هستیم.

وی افزود: شرکت های سهامی زراعی، کارشناسان مدیریت شهرستان، دستگاه‌های مختلف اجرایی در شهرستان زیرکوه، بسیج، کشاورزان و نیروهای مردمی همه به صورت جهادی برای مقابله با این آفت پای کار هستند.