در راستای مبارزه با ملخ صحرایی صورت گرفت:

♦️ توزیع ۲۰ دستگاه سمپاش به صورت قرض الحسنه بین کشاورزان زیرکوه

🔸 درویشی مدیر جهاد کشاورزی زیرکوه گفت: شهر ستان زیرکوه تنها شهرستانی است که توانست تسهیلات قرض الحسنه در راستای مبارزه با ملخ های صحرایی جذب کند و در این راستا تعداد ۲۰ دستگاه سمپاش بین کشاورزان منطقه توزیع گردید.

🔸 وی خاطرنشان کرد: قیمت هر دستگاه سمپاش با کرایه حدود ۵۲ میلیون ریال است که حدود ۲۰ درصد زیر قیمت بازار است.

🔸درویشی ادامه داد: کشاورزان تعهد کرده اند تا در صورت نیاز ، با مدیریت جهاد کشاورزی زیرکوه همکاری نمایند. این مراسم باحضور امام جمعه و فرماندار شهرستان برگزار گردید.