متقاضیان محترم سرمایه گذاری در مجتمع گلخانه ای شهرستان بعد از مراجعه به لینک زیر و تکمیل فرم به واحد باغبانی مدیریت جهادکشاورزی مراجعه فرمایید.

ثبت نام