جلسه ستاد توسعه گلخانه ای شهرستان زیرکوه برگزار شد.شرکت شهرک‌های کشاورزی در نظر دارد متناسب با موقعیت، مساحت ، مستحدثات و وضعیت موجود تعدادی از مجتمع و شهرک های کشاورزی گلخانه ای و دامپروری را با شرایط زیر به متقاضیان واگذار نماید.به همت اداره ترویج شهرستاناعضای کمیته ی  ملی انتخاب نمونه ها که متشکل از کارشناسان امور اراضی  سازمان امور اراضی کشور و دفتر ترویج وزارتخانه  و ستاد سازمان ازپروژه ی تسطیح و یکپارچه سازی آقای حسن رجبی بمرود شهرستان زیرکوه  به مساحت 20 هکتار درمورخه 98/8/19 بازدید  نمودند. به همت  مرکز جهاد کشاورزی آبیز مورخه 98/09/4 کلاس آموزشی –ترویجی فرآوری زعفران در روستای میرآباد برگزار گردید.بازدید مهندس اکبری مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی استان خراسان جنوبی از محلهای پیشنهادی احداث مجتمع های بارگاه بهداشتی زرشک و گلخانهبازدید امروز243
بازدید دیروز358
بازدید هفته243
بازدید کل90162