به گزارش روابط عمومی شهرستان مجمع عمومی عادی  به طور فوق العاده و فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان زیرکوه با حضور اکثریت سهامداران روز دوشنبه 30/10/۹8  در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شهرستان کلاس کشاورزی حفاظتی با حضور مدرسین استانی برگزار گردید.توصیه‌های هواشناسی به کشاورزان و دامدارانبه گزارش روابط عمومی جلسه پهنه بندی با حضور کارشناسان در محل اتاق معاون فنی برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی شهرستان و به همت  مرکز جهاد کشاورزی آبیز و همکاری اداره دامپزشکی شهرستان زیرکوه مورخه 98/10/17 کلاس آموزشی – ترویجی بیماری های مشترک بین انسان و دام در روستای فندخت  برگزارگردید.بازدید امروز100
بازدید دیروز119
بازدید هفته658
بازدید کل75148