فهرست و مشخصات دفاتر دریافت کننده خدمات (دفاتر پیشخوان)

 

33

1042-18-72

محمدعلی قنبری

32553789

32553780

09159615025

زهان

زهان -  خیابان امام خمینی -  جنب مسجد جامع

34

1013-18-72

محمد فیضی

32504452

32503955

09151637309

حاجی آباد زیرکوه

حاجي آباد زيركوه  -   بلوار امام رضا