به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان زیرکوه به مناسبت هفته دولت از فرزند شهید و جانباز شاغل در مدیریت جهاد کشاورزی تقدیر بعمل آمد.

این مراسم با حضور امام جمعه معزز و فرماندار محترم شهرستان در اتاق مدیر برگزار گردید.

در این مراسم امام جمعه محترم شهرستان به حفظ ارزشهای شهدا تاکید کردند.