بدینوسیله به اطلاع کشاورزان گرامی می رساند رئیس سازمان جهاد کشاورزی فردا چهارشنبه 12 شهریورماه ساعت 10 الی 11.30 در مرکز  سامد جهت پاسخگویی به مشکلات کشاورزان حضور دارند.

 تلفن تماس 111