بازدید تیم نظارت شهرستان از طرح های اشتغال روستایی و عشایری شهرستان

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان زیرکوه امروز باحضور فرماندار،بخشداربخش مرکزی ودیگر اعضای نظارت شهرستان از 7 طرح  از تسهیلات مذکور بازدید به عمل امد.

در این بازدید فرماندار شهرستان ضمن خداقوت به سرمایه گذاران نکاتی در خصوصو بیمه روستاییان و عشایر بیان نمودند و به مشکلات طرح ها قول رسیدگی دادند