وزیر جهاد کشاورزی و استاندار خراسان جنوبی در جمع زرشک کاران روستای #پیشبر شهرستان زیرکوه 

وزیر جهاد کشاورزی و استاندار خراسان‌جنوبی در جمع زرشک کاران روستای پیشبر حضور یافتند.

 استاندار و وزیر جهاد کشاورزی که برای حضور در برنامه های روز ملی روستا و عشایر به زیرکوه سفر کرده بودند، در جریان بازگشت از این شهرستان در جمع مردم پیشبر حاضر شد.

خاوازی وزیر جهاد کشاورزی و معتمدیان استاندار خراسان جنوبی در گفتگوی رودررو با زرشک کاران از مشکلات شان جویا شدند.

♦️محصول زرشک مانده از سال گذشته، زرشک های تازه ای که به زودی آماده چیدن می شوند، بارگاه های زرشک، بیمه محصولات کشاورزی و... از جمله مسایلی بود که توسط مردم مطرح شد.