به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی زیرکوه جلسه ستاد گیاهپزشکی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه با محوریت ملخ صحرایی با حضور کارشناسان و روسای مراکز برگزار گردید .

مهندس درویشی مدیرجهادکشاورزی شهرستان در این جلسه تاکید بر رصد و پایش ملخ صحرایی،بررسی وضعیت عوامل خسارتزایی مزارع زعفران ، برگزاری کلاس های آموزشی مدیریت باغات در زمستان در دستور کار قرار بگیرد .
در ادامه این جلسه توسط کارشناس واحد حفظ نباتات شهرستان کلاس توجیهی در خصوص پایش ملخ صحرایی و ثبت مناطق پایش شده برگزار گردید.