به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان زیرکوه جلسه ستاد گیاهپزشکی شهرستان زیرکوه با حضور فرماندار  محترم ،ادارات عشایر ،منابع طبیعی ،دامپزشکی و محیط زیست در محل فرمانداری برگزار گردید .

مدیر جهاد تاکید کرد پایش و رصد ملخ صحرایی و احتمال هجوم ملخ صحرایی به اراضی کشاورزی اولویت مهم جهاد هست  و باید تمام ارکان بخش کشاورزی شهرستان ، دهیاران و مردم بایستی برای ردیابی و مبارزه با ملخ صحرایی بسیج شوند .