به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان زیرکوه جلسه ستاد بیمه محصولات کشاورزی شهرستان با حضور جناب آقای مهندس بخشی معاون خدمات بیمه ای محصولات کشاورزی استان، در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه برگزار شد.

در این جلسه راهکارهای مختلف جهت افزایش ضریب بیمه در شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.