درویشی با بیان اینکه ۵ هزار تُن زرشک از مزارع کشاورزی زیرکوه برداشت شده است، گفت: بیش از ۴ هزار هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت زرشک قرار دارد و پیش بینی می کنیم که امسال ۱۰ هزار تُن زرشک از این مزارع برداشت شود.

«جواد درویشی» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در بیرجند اظهار داشت: فصل پاییز در زیرکوه فصل برداشت محصولات کشاورزی مهمی از جمله زرشک، پنبه و زعفران است که البته هنوز محصول زعفران این شهرستان در مرحله آبیاری قرار دارد.

 مدیر جهاد کشاورزی زیرکوه با بیان اینکه بیش از 4 هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان زیرکوه تحت کشت محصول زرشک قرار دارد، افزود: امسال پیش بینی می کنیم که بیش از 10 هزار تُن زرشک از مزارع زیرکوه برداشت شود و برداشت این محصول تا پایان آبان ماه ادامه خواهد داشت.

 

وی بیان کرد: محصول زرشک شهرستان زیرکوه به شهرهایی همچون اصفهان، مشهد و تهران صادر می شود و تاکنون حدود 50 درصد از این محصول بالغ بر 5 هزار تُن در زیرکوه برداشت شده اشت.

  

درویشی با اشاره به اینکه سال گذشته یک کارگاه در خصوص بسته بندی زرشک این شهرستان احداث کردیم، افزود: طی دهه فجر امسال نیز یک کارگاه دیگر در این زمینه در زیرکوه به بهره برداری خواهیم رساند تا بتوانیم محصول زرشک این شهرستان را با یک بسته بندی دقیق و مرتب به شهرهای مختلف صادر کنیم.

  

وی در خصوص آغاز برداشت پنبه زیرکوه گفت: 85 هکتار از مزارع زیرکوه زیر کشت پنبه قرار دارد و به طور متوسط دو و نیم تُن پنبه امسال در این شهرستان برداشت خواهیم کرد و به کارخانجات سرایان و بشرویه ارسال می کنیم.

  

مدیر جهاد کشاورزی زیرکوه در پایان با بیان اینکه یک هزار و 500 هکتار از مزارع این شهرستان تحت کشت زعفران است، ادامه داد: هنوز زمان برداشت زعفران در زیرکوه آغاز نشده است و در محله آبیاری قرار دارد و نمی توانیم پیش بینی کنیم که چه میزان زعفران از مزارع زیرکوه امسال برداشت می شود.