درویشی با بیان اینکه کمبود اعتبارات مهم ترین مشکل احیا و مرمت قنوات است، گفت: اگر به بحث احیا و مرمت قنوات اعتبار خوبی تخصیص یابد قطعا شاهد تثبیت جمعیت در روستاها و افزایش حداقل ۲۰ درصدی دبی قنوات خواهیم بود.

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه 

اظهار داشت: در شهرستان زیرکوه 437 رشته قنات وجود دارد که حدود 85 درصد آن ها حداقل یک مرتبه احیا و مرمت شدند.

 

مدیر جهاد کشاورزی زیرکوه با بیان اینکه سال گذشته 52 رشته قنات در این شهرستان احیا و مرمت شد، افزود: در این راستا اعتباری بالغ بر 32 میلیارد ریال از محل اعتبارات سال گذشته هزینه شده بود.

 

وی با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری 34 رشته قنات در زیرکوه مرمت و احیا می شود، ادامه داد: مرمت و احیای این تعداد از قنوات به اعتباری بالغ بر 35 میلیارد ریال نیاز دارد.

 

درویشی با تاکید بر اینکه نیاز اعتباری بالا جهت احیا و مرمت قنوات یکی از مهم ترین مشکلات این حوزه در زیرکوه است، گفت: امیدواریم این مشکل حل شود چرا که احیای قنوات می تواند به ماندن جمعیت در روستاها و افزایش سرمایه گذاری در روستاها کمک کند.

 

مدیر جهاد کشاورزی زیرکوه در ادامه بیان کرد: اگر به بحث احیا و مرمت قنوات اعتبار خوبی تخصیص داده شود قطعا شاهد خواهیم بود که کشاورزی موجود در روستاها تثبیت شده است و دبی قنوات به میزان حداقل 20 درصد افزایش یافته است.

 

وی در پایان با بیان اینکه احیا و مرمت قنوات در پیشرفت و آبادانی روستاها بسیار تاثیرگذار است، گفت: این موضوع افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان را به دنبال دارد.