به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی زیرکوه مدیر جهاد کشاورزی ضمن بازدید از مزارع گندم و جو شهرستان گفت:

تمهیدات لازم برای مبارزه با سن گندم اندیشیده شده است.

مهندس درویشی مدیر جهاد کشاورزی زیرکوه گفت: در بازدید های متعددی که از مزارع شهرستان زیرکوه انجام شده سن موجود در مزارع شهرستان، سن وحشی یا دولیکوریس است که به علت بارندگی کم و فقر مراتع به مزارع شهرستان سرازیر شده و باعث خسارت به کشاورزان شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در سال گذشته نیز سابقه وجود سن در مزارع گندم شهرستان زیرکوه مشاهده شده در بهمن ماه ستاد اجرایی مبارزه با سن غلات در شهرستان زیرکوه برگزار شده و تصمیمات لازم در خصوص مبارزه با سن گرفته شده و تمهیدات لازم از جمله موجود بودن سم مورد نیاز در شهرستان برای مبارزه با این آفت پیش بینی شده است تا کشاورزان دچار آسیب جدی نشوند .