جلسه بررسی مشکلات جامعه زنان و تشکیل شورای مشورتی شهرستان زیرکوه با حضور فرماندار محترم امروز در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

در این جلسه همکاری جهاد کشاورزی در آموزش زنان روستایی در راستای طرح تغذیه سالم و آموزش مهرتهای زندگی در جهت پیشگیری از آسیب به خود مطرح گردید و جهاد کشاورزی بعنوان دبیر کمیته اقتصاد و اشتغال شورای مشورتی زنان تعیین گردید.