به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان زیرکوه تعداد 6000 قطعه ماهی گرمابی در بین متقاضیان شهرستان توزیع گردید.

مهندس درویشی مدیر جهادکشاورزی در این خصوص گفت:این تعداد ماهی با میانگین وزنی ۵ تا ۱۰ گرم بین تعدادی از بهره برداران متقاضی بچه ماهی توزیع گردید.
وی همچنین افزود:پیش بینی می شود صید این ماهی ها اواخر امسال باشد و با پرورش این مقدار بچه ماهی، 6 تن گوشت ماهی از استخرهای پرورش ماهی برداشت شود.