در راستای مبارزه با ملخ صحرایی صورت گرفت:به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان زیرکوه همزمان با ششمین روز از هفته جهاد کشاورزی قنات روستای جیم آباد از توابع بخش مرکزی با حضور فرماندار،بخشدار مرکزی،سرهنگ کاری فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهرستان و مسئول دفتر نمایندگی حوزه ولی فقیه در جهاد کشاورزی زیرکوه به بهره برداری رسید.به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان زیرکوه همزمان با ششمین روز از هفته جهاد کشاورزی قنات بلوچی روستای عباس آباد از توابع بخش زهان با حضور فرماندار،بخشدار زهان،امام جمعه شهر زهان و مسئول دفتر نمایندگی حوزه ولی فقیه در جهاد کشاورزی زیرکوه به بهره برداری رسید.به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان زیرکوه همزمان با ششمین روز از هفته جهاد کشاورزی آبیاری تحت فشار روستای شیرخند از توابع بخش زهان با حضور فرماندار،بخشدار زهان،امام جمعه شهر زهان و مسئول دفتر نمایندگی حوزه ولی فقیه در جهاد کشاورزی زیرکوه به بهره برداری رسید.به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان زیرکوه همزمان با ششمین روز از هفته جهاد کشاورزی صورت گرفت.بازدید امروز103
بازدید دیروز99
بازدید هفته350
بازدید کل142224