به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی زیرکوه جلسه برنامه ریزی و هماهنگی تشکیل هیئت امناء مجتمع بارگاه بهداشتی زرشک افین برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه مراسم سالگرد سردار شهید قاسم سلیمانی در محل نماز خانه مدیریت برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی زیرکوه جلسه ستاد گیاهپزشکی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه با محوریت ملخ صحرایی با حضور کارشناسان و روسای مراکز برگزار گردید .به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی زیرکوه مدیر جهاد کشاورزی گفت :بازدید امروز103
بازدید دیروز99
بازدید هفته350
بازدید کل142224